Yêu cầu:

Nhà đất của bạn cần thoải các yêu cầu sau trước khi ký gửi:

  • Đất hoặc nhà phải có sổ đỏ hoặc sổ hồng riêng
  • BĐS không bị tranh chấp
  • Diện tích từ 50m2 đến 10.000m2

Thông tin chủ BĐS:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email

Số điện thoại (bắt buộc)

Mô tả chi tiết

Địa chỉ nhà (bắt buộc)

Diện tích

Giá bán/thuê

Nội dung mô tả (bắt buộc)

Mã an toàn (bắt buộc) captcha